Céadaoin, 03 Bealtaine 2023

Comhar na Bealtaine ar Gael Linn ag 70

Comhar na Bealtaine ar Gael Linn ag 70

(English language version below)

Tá na hailt go léir ar eagrán na Bealtaine den iris COMHAR dírithe ar Gael Linn agus an eagraíocht ag comóradh 70 bliain a mbunaithe.

 

'Ceannródaí a thuig tábhacht na fiontraíochta d’fhorbairt na tíre ab ea Dónall Ó Móráin,' a deir Fionnbarra Ó Brolcháin ina alt ar dhuine de phríomhbhunaitheoirí 

Gael Linn. Luann sé fosta gur chuir bunú Gael Linn ráiteas Margaret Meade i gcuimhne dó, Never doubt that a small group of thoughtful committed, citizens, can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.’

 

Luann Seán Ó Sé gur Gael Linn a thóg é féin agus Seán Ó Riada le chéile don chéad uair le bheith páirteach i gceolchoirm rud a d’athraigh saol Uí Shé go mór. Ina halt siúd luann Seosaimhín Ní Bheaglaoich go fileata an draíocht a mhothaigh sí gach uair a thógadh a hathair an gramafón amach agus an saibhreas amhránaíochta a bhí i gceirníní Gael Linn di. Níl aon duine níos fearr ná níos oilte le halt cuimsitheach a scríobh ar scéimeanna oideachasúla agus cultúrtha Gael Linn ná Seán Ó Ceallaigh a chaith 47 bliain ag obair leis an eagraíocht. Mar an gcéanna léiríonn Pádhraic Ó Ciardha, Cathaoirleach Gael Linn, a thuiscint dhomhain ar Gael Linn agus ar ghnó na teilifíse fosta agus é ag plé iarratas Gael Linn ar stáisiún náisiúnta teilifíse a reáchtáil sa bhliain 1957 leis an dearcadh ‘is féidir linn’ a bhí acu.

 

Maíonn Tadhg Mac Dhonnagáin gur Gael Linn amháin is cúis le healaín chomhaimseartha na Gaeilge de chinéal ar bith a bheith ar fáil dá ghlúin siúd & é ag fás aníos. Scríobhann iarphríomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin, alt scolártha ar Gael Linn sna pictiúrlanna ina luann sé tionchar cumhachtach Sheáin Uí Riada. Léiríonn Máire Nic Fhinn doimhne a heolais ar dhílseacht Gael Linn dár n-oidhreacht shaibhir ceoil suas go Siansa an lae inniu. Déanann Peter Browne cur síos staidéarach ar dhéantús ceirníní Gael Linn agus ar an dóigh ar fhorbair an eagraíocht leis an teicneolaíocht.

 

'Tá scéimeanna ceannródaíocha d’aos óg na hÉireann ar bun ag Gael Linn le 70 bliain,' a deir Máire McCafferty ina halt deismíneach féin ar scéimeanna agus ar chúrsaí Gaeltachta Gael Linn.

 

Scríobhann Toner Quinn ar dheiseanna úra do lipéid ceoil.

 

Is féidir cuid de na hailt a léamh anseo https://comhar.ie/iris/

 

Ár mórbhuíochas le COMHAR.

 

Comhar’s May edition is given over entirely to Gael Linn who celebrate 70 yrs since their foundation this year.

 

'Dónall Ó Móráin was a pioneer who understood the importance of enterprise to the development of the country,' according to Fionnbarra Ó Brolcháin writing about one of Gael Linn’s primary founders. The setting up of Gael Linn reminds Ó Brolcháin of something Margaret Meade said, Never doubt that a small group of thoughtful committed, citizens, can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.’

 

In his piece Seán Ó Sé recounts how Gael Linn first brought him and the Seán Ó Riada together to perform which ultimately changed the course of Ó Sé's life and led to collaborations of international importance. In her article, Seosamhín Ní Bheaglaoich describes beautifully the magic created each time her father brought the gramophone out of the cupboard and when she first heard Gael Linn’s musical and song recordings. No one could provide a better overview of Gael Linn’s educational and cultural schemes than Seán Ó Ceallaigh who spent 47 years working with the organisation. Likewise, Pádhraic Ó Ciardha, Gael Linn’s Chairman, displays his detailed knowledge of both Gael Linn and the TV industry in revealing how Gael Linn applied to run the national TV service in 1957 with their ‘can do’ approach.

 

Musician and author Tadhg Mac Dhonnagáin contends that it was because of Gael Linn that any contemporary Irish language arts were available to his generation. Former CEO of Gael Linn, Antoine Ó Coileáin, writes a scholarly overview of Gael Linn’s contribution to Irish language in the Cinema and calls to mind, as do 

others, the potent impact of Gael Linn’s collaboration with the genius of Seán Ó Riada. Máire Nic Fhinn demonstrates the depth of her understanding of Gael Linn’s dedication to Irish music which she traces right up to today with Siansa, a national competition for emerging groups. Peter Browne provides a detailed and balanced consideration of Gael Linn’s production of recordings and acknowledges how Gael Linn moved with technology.

 

‘Gael Linn have been offering ground-breaking schemes for young people for 70 years,’ according to Máire McCafferty in her meticulously researched article dealing primarily with Gael Linn Gaeltacht schemes and courses.

 

Toner Quinn outlines some new opportunities for music labels.

 

You can read some of the articles here https://comhar.ie/iris/

 

We are deeply grateful to COMHAR.