Aoine, 09 Meitheamh 2023

Bainisteoir Sinsearach Cumarsáide agus Riaracháin de dhíth ar Gael Linn

Bainisteoir Sinsearach Cumarsáide agus Riaracháin de dhíth ar Gael Linn

Is é atá i gceist sa phost seo ná pleanáil, forbairt agus seachadadh seirbhísí cumarsáide agus riaracháin don eagraíocht ar fad.

Príomhdhualgais an Phoist:

Straitéis fhadtéarmach cumarsáide agus riaracháin an eagrais a fhorbairt agus a fheidhmiú
Polasaithe Eagraíochtúla a fhorbairt agus a fheidhmiú
Riaracháin agus Cumarsáid éifeachtach a chur chun cinn i ngach réimse d’obair na heagraíochta. Cuimsíonn é sin riaradh ar/cumarsáid le:

Foireann iomlán Gael Linn
- Maoinitheoirí na hEagraíochta
- Bord Stiúrtha/Cuideachta Gael Linn
- Na meáin éagsúla cumarsáide agus sóisialta
- Soláthróirí trealaimh agus seirbhísí don eagraíocht - Aon ghné eile de ghnó Gael Linn

Cúram na bhfreagrachtaí a bhaineann le hacmhainní daonna Gael Linn: Earcaíocht, Conraithe, Forbairt phroifisiúnta/Oiliúint, Polasaithe Eagraíochtúla agus leas agus sláinte
Stiúradh éifeachtach a dhéanamh ar Fhaisnéis an Eolais agus ar shuíomh idirlín na hEagraíochta

Stiúir agus tacaíocht a thabhairt d’fhoireann Gael Linn maidir le cumarsáid, poiblíocht agus fógraíocht.
Tuairiscíocht na heagraíochta a bhainistiú agus a chomhordú go hinmheanach agus go seachtrach.

Téarmaí Fostaíochta: 9.30 a.m. go 5.30 p.m. Luan go hAoine gnáthuaireanta oifige.
Ó am go chéile beidh sé riachtanach freastal ar ócáidí/cruinnithe srl. a bhaineann leis an phost lasmuigh de na gnáthuaireanta oifige.

Tá Gael Linn urraithe ag Foras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo


Seoltar iarratas trí CV agus litir chumhdaigh chuig: maireh@gael-linn.ie

Spriocdháta d’Iontrálacha: Dé hAoine, 30 Meitheamh 2023.