Déardaoin, 20 Iúil 2023

Táimid ag earcú - Painéal Moltóireachta

Táimid ag earcú - Painéal Moltóireachta

Tá Gael Linn ag lorg cur lena bpainéal moltóireachta ar a gcuid scéimeanna go réigiúnach le freastal ar an éileamh atá ar ár gcomórtais le roinnt blianta anuas. 

 

Táthar ag lorg daoine le hardchaighdeán Gaeilge idir an teanga labhartha agus scríofa; atá tiomanta faoin nGaeilge agus cumasach í a spreagadh i measc an aosa óig agus atá tuiscint ar leith acu ar na deiseanna a thugtar do dhaoine óga atá ag tabhairt faoi na scéimeanna seo. 

 

  1. DÍOSPÓIREACHTAÍ (IAR-BHUNLEIBHÉAL)

Tá cáil ar na Comórtais Díospóireachta do dhaltaí iar-bhunscoile ó na seascaidí agus tá líon mór scoileanna ag glacadh páirte iontu ar fud na tíre. Bíonn babhtaí réigiúnacha againn a bhíonn ar siúl ó mhí Dheireadh Fómhair – Nollaig. Tá Comórtas Uí Chadhain á reáchtáil againn do scoileanna Gaeltachta agus Gaelcholáistí agus tá Comórtas An Phiarsaigh á reáchtáil againn do scoileanna a ndéantar teagasc iontu trí Bhéarla. 

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Lauren Ní Mhaoileanaigh (Riarthóir na gComórtais) ag lauren@gael-linn.ie

Is féidir an fhoirm léiriú spéise mar mholtóir ar dhíospóireachtaí Gael Linn a líonadh anseo: https://forms.gle/5Jv6TWhTu39CAUop6

 

  1. SCLÉIP GAEL LINN

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá oscailte do na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin, le béim ar na healaíona comhaimseartha. Tugtar deis do dhaltaí iar-bhunscoile ceol, amhráin, agus rince a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre. Tá rannóga éagsúla i ngach comórtas agus an-éileamh ag aos óg na tíre ar na comórtais ar leith. 

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Mairéad Ní Neachtain (Riarthóir an Chomórtais) ag maireadn@gael-linn.ie

Is féidir an fhoirm léiriú spéise mar mholtóir ar Scléip Gael Linn a líonadh anseo: https://forms.gle/EpCyQvKqqzsZycLNA


Beidh lá oiliúna ar siúl in Átha Luain ar an gCéadaoin, 16 Lúnasa 2023. Ní mór d'aon iarratasóir a bheith ar fáil agus sásta freastal ar an oiliúint seo má éiríonn lena n-iarratas.