Luan, 25 Meán Fómhair 2023

Tá Gael Linn sa tóir ar Chomhordaitheoir Riaracháin agus Acmhainní don scéim Gaelbhratach

Tá Gael Linn sa tóir ar Chomhordaitheoir Riaracháin agus Acmhainní don scéim Gaelbhratach
                                          


Comhordaitheoir Riaracháin & Acmhainní 
don scéim Gaelbhratach

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost thuasluaite. 
Toisc go bhfuil borradh mór tagtha ar scéim Gaelbhratach, tá Gael Linn sa tóir ar dhuine díograiseach, tiomanta chun a bheith freagrach as dualgais riaracháin agus cléireachais a chur i gcrích chun éifeachtúlacht ár gcuid oibre a chinntiú. Beidh an té a cheapfar freagrach do Bhainisteoir Gaelbhratach. Cuirfidh sé/sí tacaíocht leanúnach ar fáil d’fhoireann Gaelbhratach agus ag plé le Roinn na gCuntas i nGael Linn mar is cuí.

I measc na bhfreagrachtaí beidh:

Cúnamh a thabhairt le próisis, riaracháin agus tuairiscí airgeadais maidir le deontais
Bainistiú a dhéanamh ar phróisis, riarachán agus cúrsaí airgeadais
Eolas airgeadais maidir le cúrsaí maoinithe a choinneáil chun dáta
Ról ceannaireachta i bpleanáil gníomhaíochtaí agus réamhaisnéisiú buiséid le cinntiú go mbaintear spriocanna amach.
Cúnamh a thabhairt maidir le tuairiscí airgeadais a ullmhú 
Éifeachtúlacht bunachar sonraí agus córas cumarsáide na scéime a chinntiú agus a fhorbairt
Bainistiú Tionscadail i gcomhar leis an bhfoireann
Tacaíocht a chur ar fáil do Bhainisteoir Gaelbhratach agus Bainisteoir Airgeadais Gael Linn chun cinntithe airgeadais a dhéanamh.
Maoirseoireacht a dhéanamh ar fhoireann Gaelbhratach
Ról ceannaireachta i gcur i bhfeidhm athruithe ar phróisis, polasaithe agus córais chun barr feabhais a bhaint amach.
Critéir agus Scileanna tábhachtacha

  • Taithí ábhartha maidir le bainistiú buiséide
  • Pointeáilteacht - cumas cúram a dhéanamh de na sonraí
  • Scileanna cainníochtúla
  • Duine dea-eagraithe – cumas cloí le spriocdhátaí, poncúlacht
  • Cumas tosaíochtaí a dhéanamh agus cúpla togra a bhainistiú ag an am céanna
  • Duine freagrach, iontaofa
  • Cumas anailís a dhéanamh ar eolas/sonraí
  • Tuiscint mhaith ar thábhacht na rúndachta
  • Cumas cinntí a ghlacadh
  • Duine solúbtha atá in ann fadhbanna a réiteachTuarastal ar raon Oifigeach Riaracháin. Socrófar pointe ar an scála de réir taithí ábhartha.
Spriocdháta le haghaidh iarratais: 4ú Deireadh Fómhair
Tuilleadh Eolais: maireadt@gael-linn.ie
Teil 01-6751200