Satharn, 18 Samhain 2023

Craobh Bréagchúirt Uí Dhálaigh buaite ag Óstaí an Rí don dara bliain as a chéile!

Craobh Bréagchúirt Uí Dhálaigh buaite ag Óstaí an Rí don dara bliain as a chéile!

Tá Craobh Bréagchúirt Uí Dhálaigh buaite ag Óstaí an Rí don dara bliain as a chéile! 

Reáchtáladh craobhchomórtas Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2023 sna Ceithre Chúirt ar an Aoine, 17 Samhain 2023, agus is é Hugh Ó Laoide Kelly, Óstaí an Rí, a tháinig sa chéad áit!

Is in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh-Bhreitheamh na hÉireann, Cearbhall Ó Dálaigh, atá an comórtas seo á reáchtáil ag Gael Linn le breis agus cúig bliana fichid. Deis iontach í do mhic léinn dlí, a bhfuil máistreacht acu ar an nGaeilge, barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna abhcóideachta.

Reáchtáladh réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí maidin Dé hAoine, áit a bhfuair na hiomaitheoirí deis an-oiliúint a fháil ó na moltóirí agus bhí ardchaighdeán i measc na n-iomaitheoirí uile. Bhí foirne as Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ollscoil Luimnigh, Óstaí an Rí agus An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath páirteach sna réamhbhabhtaí. Roghnaíodh dhá fhoireann ó na réamhbhabhtaí le dul tríd go dtí an chraobh - Óstaí an Rí (don Achomharcóir) agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh (Freagróir) - áit ar bhuail siad lena chéile leis an gcás á phlé an tráthnóna céanna. Mhol na moltóirí na foirne uile as a ndea-iarracht sna réamhbhabhtaí, a gcumas labhartha ar thaobhanna éagsúla an chás agus an t-ullmhúchán a bhí déanta acu. 

Bhí an chraobh ar siúl sna Ceithre Chúirt ag 5i.n., leis An Breitheamh Bronagh Ní Anlúain mar chathaoirleach ar bhinse na mbreithiúna; Clíona Kimber, Abhcóide Sinsearach agus Cathaoirleach – Comhshaol – Climate Bar Association agus An tUasal Cormac Ó Dúlacháin, Abhcóide Sinsearach agus Cathaoirleach – Cumann Barr na Gaeilge ar an mbinse. Bhí ríméad ar an mbuaiteoir, Hugh Ó Laoide Kelly ó Óstaí an Rí nuair bronnadh buantrófaí Gael Linn agus duais airgid de €600 air. Is iad Oisín Ó Síocháin agus Amergín Ó Caoindealbháin ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh a tháinig sa dara háit agus bronnadh duais airgid de €300 orthu. 

Ghlac Réamonn Ó Ciaráin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, buíochas leis na hAbhcóidí Cormac Ó Dúlacháin, Daithí Mac Cárthaigh, Alice Maguire-Spencer agus Cillian McGovern a chuidigh le reáchtáil na hócáide agus a bhí ar fáil chun cabhair agus comhairle a thabhairt do na foirne le seachtainí anuas.  Mhol sé freisin an comhoibriú a fhaigheann Gael Linn ó Óstaí an Rí agus ón tSeirbhís Chúirteanna, a chuireann áiseanna den scoth ar fáil don chomórtas ó bhliain go chéile agus dúirt sé go raibh Gael Linn ag súil go mór le hócáid na bliana seo chugainn sna Ceithre Chúirt do Chraobh Bhréagchúirt Uí Dhálaigh 2024!

 

CRÍOCH

 

Tuilleadh Eolais: Tomás Rua Ó Cadhla, 087 7474927 / tomasrua@gael-linn.ie