Déardaoin, 23 Samhain 2023

Máire Harris ag dul ar scor inniu.

Máire Harris ag dul ar scor inniu.

(English Below)


Tar éis 35 bliain ar fad tháinig deireadh le ré fhada bhisiúil Mháire Harris ag obair le Gael Linn. S’iomaí cúram a bhí ar Mháire ó thosaigh sí agus le breis agus 20 bliain anois tá sí ag feidhmiú mar Bhainisteoir Riaracháin. Anuas air seo tá Máire ina rúnaí ar Chuideachta/Bhord Gael Linn.

 

Dúirt Réamonn Ó Ciaráin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, ‘Tá seirbhís fhada dhílis tugtha ag Máire do Gael Linn agus beidh bearna mhór le líonadh nuair a chríochnóidh sí leis an tuiscint dhomhain atá aici ar obair uile na heagraíochta. Leoga tá a scor tuillte aici agus tuillte go maith. Lorg an-dearfach ar fad a fhágfaidh Máire ina diaidh agus í ag críochnú. Bhí sí lárnach i bhforbairt leanúnach Gael Linn agus aon chomhairle a thug sí bhíodh sí i gcónaí stuama agus críonna.’ 

 

Ádhúil go leor, ní bheidh Máire ag imeacht ró-fhada ó Shráid an Dáma agus beidh sí istigh ar cuairt go rialta a deir sí.

 

Guíonn Bord agus Foireann Gael Linn gach rath ar Mháire agus í ag imeacht ar scor inniu.

 

Máire Harris retires today.

 

After a long and productive time working with Gael Linn spanning 35 years, Máire Harris retires today. Máire has undertaken many roles with the organisation and for over twenty years now she has been the company’s Administrative Manager. Along with this Máire has been acting as the Gael Linn Company/Board Secretary.

 

Réamonn Ó Ciaráin, CEO of Gael Linn, said, ‘Máire has given long and loyal service to Gael Linn and leaves a considerable gap to be filled given the depth of her understanding of all our operations. Máire has undoubtedly earned her retirement the legacy of her time with Gael Linn is extensive. She has played a central role in the ongoing development of Gael Linn and any counsel she offered was always wise and prudent.’

 

Luckily for Gael Linn Máire will not be going too far from Dame Street and has indicated her intention to visit regularly.

 

The Board and Staff of Gael Linn wish Máire every blessing as she retires today.