Luan, 11 Nollaig 2023

Torthaí - Craobh Réigiúnach 1, Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain (Connacht & Mumhan)

Torthaí - Craobh Réigiúnach 1, Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain (Connacht & Mumhan)

Craobh Réigiúnach 1 

 Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2024


(Cúige Chonnacht agus Cúige Mumhan)


Reáchtáladh Craobh Réigiúnach Chúige Chonnacht agus Chúige Mumhan de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain Gael Linn 2024 ar an Luan, 11 Nollaig 2023 in Óstán Pháirc Chaladh an Treoigh, Luimneach. Dhá dhíospóireacht a bhí ann, babhta sóisearach agus babhta sinsearach idir Ghaelcholáistí agus iar-bhunscoileanna Gaeltachta. Bhí na foirne uile ag iarraidh áit a bhaint amach i gCraobh na hÉireann. Bhí neart cur agus cúitimh i measc na bhfoirne a bhí páirteach, agus jab an-deacair le déanamh ag na moltóirí Áine Hensey, Liam Mac a’ Mhaoir agus Barry Ó Síochrú.

Sa díospóireacht shóisearach phléigh scoláirí ó Choláiste na bPiarsach, Rosmuc; Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne; Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh agus Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal an rún: ‘Tá ár gcuid luachanna mar shochaí caillte againn’. Tar éis neart plé idir na moltóirí ar na tréithe éagsúla a bhí ag na foirne uile, roghnaíodh foireann Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéál agus foireann Mheánscoil Gharman, Inis Córthaidh le dul ar aghaidh go dtí an Chraobh. 

‘Tá an ceart acu siúd atá ag diúltú ceadúnas teilifíse a cheannach’ an rún a bhí faoi chaibidil sa mbabhta Sinsearach.  An t-am seo, bhí foirne ó Choláiste Croí Mhuire, An Spidéal; Gaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh; Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua agus Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala i mbun díospóireachta.  Bhí go leor le rá ag na cainteoirí uile ar an ábhar seo. Ar deireadh, fógraíodh gurb iad foireann Choláiste Croí Mhuire, An Spidéal  agus foireann Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua a rachaidh ar aghaidh chun na Craoibhe.

Bronnadh duaiseanna/plaiceanna ar na cainteoirí uile a bhí páirteach sa Chraobh Réigiúnach mar aitheantas ar a rannpháirtíocht sa chomórtas.

Beidh Craobh Díospóireacht Uí Chadhain ar siúl ar an gCéadaoin, 24 Eanáir 2024. 

CRÍOCH 


Tuilleadh eolais:

Lauren Ní Mhaoileanaigh, 087 057 8801 / lauren@gael-linn.ie