Déardaoin, 14 Nollaig 2023

Athbhreithniú Neamhspleách ar an Oideachas i dTuaisceart Éireann

Athbhreithniú Neamhspleách ar an Oideachas i dTuaisceart Éireann

Fáiltíonn Gael Linn roimh thuarascáil Athbhreithn Neamhspleách ar an Oideachas i dTuaisceart Éireann. Is ábhar dóchais é go bhfuil athbhreithniú ar na ‘nuatheangacha’ luaite ann mar luath-thosaíocht. 

Tá súil ag Gael Linn go gcuideoidh sé seo le cinntiú go mbeidh an Ghaeilge ar chomhchéim mar ábhar scoile sna meánscoileanna ó thuaidh. Tá sé in am don rialtas gníomhú ar na moltaí atá luaite mar chuid den athbhreithniú agus ‘infheistiú i dtodhchaí níos fearr’. Tá níos fearr tuillte ag árndaltaí agus ag ár n-oibrithe oideachais.

Tacaíonn Gael Linn le Comhairle na Gaelscolaíochta agus iad ag gníomhú go leanúnach le cothromna Féinne a fháil do dhaltaí Gaelscoile agus don earnáil.