Déardaoin, 25 Eanáir 2024

Éistigí, caithfear éisteacht ! Bua na cainte ag aos óg na tíre ag Craobh Díospóireachta Uí Chadhain 2024

Éistigí, caithfear éisteacht ! Bua na cainte ag aos óg na tíre ag Craobh Díospóireachta Uí Chadhain 2024

Bhí tuairimíocht láidir, dúshláin á gcur ar lucht an fhreasúra agus paiseantacht ag na cainteoirí óga a thug chun ardáin ag Craobh Díospóireachta Uí Chadhain 2024 a bhí ar siúl ar an gCéadaoin, 24 Eanáir 2024 , in Óstán na Cúirte, An Tulach Mhór. Dá mbeadh polaiteoirí an lae i láthair (nó ag breathnú air ar chainéal YouTube Gael Linn!) is cinnte go mbeadh ceacht foghlamtha acu faoin gcaoi le tabhairt faoi dhíospóireacht mar is ceart!

Tá Comórtas Uí Chadhain á reáchtáil ag Gael Linn d’iar-bhunscoileanna a ndéantar an teagasc iontu trí Ghaeilge, agus bhí breis agus 50 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo. Eagraítear an comórtas le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge. 

Sa gcraobh shóisearach phléigh na foirne an rún ‘Ba cheart don Chumann Lúthchleas Gael a chuid stocaí a tharraingt aníos!’.  Bhí cainteoirí ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal; Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh; Coláiste Eoin, Stigh Lorgáin agus Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí páirteach.  Sa chraobh shinsearach bhí daltaí as Gaelcholáiste na Mara, An tInbhear Mór; Coláiste Oiriall, Baile Mhuineacháin; Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua agus Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal i mbun díospóireachta. An rún a bhí faoi chaibidil acu ná ‘Faigheann an Ghaeilge cothrom na féinne ó reáchtaíocht na tíre seo’. 

Painéal de chúigear moltóir a bhí ann ar an oíche: Fergus Ó Conghaile, Máirín Bn Uí Mhuirí, Áine Ní Ghlinn, Áine Hensey agus Seosamh Ó hÉanaí agus tar éis díospóireacht fhada eatarthu féin roghnaíodh Cormac Winston, Luisne Ní Mhonacháin agus Ana Ní Dhubhda as Coláiste Pobail Ráth Chairn mar bhuaiteoirí ar Chraobh na Sóisear. Bhí ceiliúradh mór i measc a lucht tacaíochta !  

Foireann Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal a thug leo an phríomhdhuais i gCraobh na Sinsear le Fionnán Ó Coistealbha, Róise Ní Churraoin agus Éabha Ní Chonghaile, iad ag caint i gcoinne an rúin. Mhol na moltóirí cainteoirí na hoíche go hard na spéire as a dteacht i láthair, a saibhreas cainte agus as an phaiseantacht a bhain lena dtuairimíocht. Dea-shampla de chuile rud a theastaíonn i ndíospóireacht! 

Is é Tomás Ó Cadhla, Bainisteoir Roinn na Scéimeanna Gael Linn, a bhí ina fhear tí ar an ócáid. Chuir sé na foirne uile in aithne agus thug sé cuireadh speisialta don aoichainteoir, Páidí Ó Lionáird, Bainisteoir Cumarsáide, Oifig an Choimisinéara Teanga, teacht chun an ardáin.

Thagair Páidí dá thaithí féin i mbun díospóireachtaí Gael Linn agus a chlann a tháinig roimhe. Mhol sé gaiscí Gael Linn thar na blianta, na díospóireachtaí, na coláistí samhraidh, scéimeanna éagsúla agus Slógadh. Tá Páidí tar éis a shaol a chaitheamh fite fuaite le gluaiseacht na Gaeilge, idir a chuid oibre le gluaiseacht na Gaeilge, Óg Eagraíochtaí, Gaeloideachas agus le Nuacht TG4. D’fhill sé ar a dhúchas slí agus é ag dul i mbun oibre le hOifig an Choimisinéara teanga. B’onóir do Gael Linn é a bheith linn mar aoichainteoir na hócáide agus Oifig an Choimisinéara Teanga ag ceiliúradh 20 bliain ar an bhfód. Lena chuid taithí in earnáil na Gaeilge, seo a bhí le rá ag Páidí “Bheinn an-dhóchasach go mbeadh aon chineál post le Gaeilge ar fáil sa státchóras do gach duine ag fágáil na scoile dóibh”. Thréaslaigh sé leis foirne uile as an gcraobh a bhaint amach agus as a gcuid sár-iarrachtaí ar an oíche. 

 

Rinne Réamonn Ó Ciaráin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, comghairdeachas leis na foirne uile a labhair ar an oíche, “Spreagadh croí a bheith ag éisteacht leis na cainteoirí sóisearacha agus sinsearacha”. Bhí na hargóintí suimiúil, spreagúil agus léirigh gach iomaitheoir sár-thuiscint ar ghnéithe éagsúla de na topaicí. Ghlac sé buíochas ar leith leis an óstán a rinne óstáil ar an ócáid, le Foras na Gaeilge a mhaoiníonn díospóireachtaí Gael Linn agus le Páidí Ó Lionáird, aoichainteoir na hócáide. 

 

Dúirt sé freisin go bhfuil Gael Linn go mór faoi chomaoin ag na múinteoirí a réitíonn na foirne bliain i ndiaidh bliana as an dúthracht agus a ndílseacht don chomórtas.

Bronnadh buanchorn agus dearbháin de luach €1,000 ar an bhfoireann bhuacach sa dá roinn den chomórtas, agus bronnadh dearbháin de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach san ócáid. 

CRÍOCH

 

Tuilleadh eolais: 

Lauren Ní Mhaoileanaigh, 087 057 8801 / lauren@gael-linn.ie