Máirt, 06 Feabhra 2024

BUAITEOIRÍ Craobh SCLÉIP 2024 !

BUAITEOIRÍ Craobh SCLÉIP 2024 !

Craobh Scléip Gael Linn sa Helix !

 

Thug ceoltóirí óga na tíre aghaidh ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar an Mháirt, 30 Éanair 2024 do Chraobh Scléíp Gael Linn. Lá thar a bheith spleodrach a bhí ann le daltaí as 24 scoil ar ardán sa Helix agus Scléip á reáchtáil ann ag Gael Linn den chéad uair – an craobhchomórtas is mó a bhí ag Scléip Gael Linn ó bunaíodh an scéim !

 

Tá an comórtas tallainne spraíúil seo á reáchtáil ag Gael Linn do na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin, le béim ar an gceol agus ar na hamhráin Pop agus Rac chomh maith leis an rince cruthaitheach.

 

Tugadh deis do cheoltóirí, d’amhránaithe agus do rinceoirí óga dul os comhair phainéal moltóirí proifisiúnta in amharclanna ó cheann ceann na tíre I mí na Samhra I sraith réamhbhabhtaí agus siad na buaiteoirí ó na babhtaí sin a bhí ar stáitse 

 

Cuireadh tús an-chumachtach le comórtais an halla mór áit a raibh daltaí de chuid Gaelcholáiste an Phiarsaigh, Meánscoil Gharman, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Coláiste Íde, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola agus Gaelcholáiste Chéitinn ag cur a snas féin ar amhráin aitheanta agus iad ag léiriú a gcuid scileanna amhránaíochta agus cóiréagrafaíochta sa gcomórtas Slua-Amhránaíochta. 

 

Lean an spraoi ar aghaidh le taispeántais iontacha ó dhaltaí Gael-Choláiste Chill Dara, Gairmscoil Chú Uladh, Coláiste Chillian agus Pobalscoil Chorca Dhuibhne sna rannóga Rince Cruthaiteach sóisear agus sinsear. 

 

Ghlac iomaitheoirí eile ó na scoileanna thuasluaite páirt sa chomórtas AmhránaíochtAonair sa stíl Pop/Rac le fuaimrian tacaíochta chomh maith le scoláirí ó Gaelcholáiste Mhuire AG, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Gairmscoil Mhic Dhiarmada agus Coláiste na Carraige.  

 

Agus na comórtais sin ar bun sa bpríomh-amharclann, bhí neart tallainne eile le feiceáil i seomra ‘The Space’, áit a raibh na comórtais Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac le féintionlacan agus Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol ar bun. I measc na hiomaitheoirí bhí daltaí ó Scoil Chaitríona, Scoil Mhuire, Coláiste an Eachréidh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Gaelcholáiste Chéitinn, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Gael-Choláiste Chill Dara, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Coláiste Oiriall. Canadh réimse leathan d’amhráin,idir amhráin aitheanta agus amhráin nua-chumtha.

 

Bhí ceoltóirí cumasacha as Scoil Phobail Mhic Dara, Gaelcholáiste Phort Láirge, Coláiste na Carraige, Scoil Mhuire, Gael-Choláiste Chill Dara, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Scoil Chuimsitheach Chiaráin agus Pobalscoil Ghaoth Dobhair. ag léiriú taispeántaissa gcomórtas Ceol Uirlise Aonair. 

 

I ndiaidham lóin, bhí atmaisféar dochreidte san amharclann don chomórtasPopghrúpa/Racghrúpa le féintionlacan. Bhí grúpaí páirteach ó Coláiste Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh; Coláiste Cois Life, Coláiste Eoin chomh maith le cinn eile ó scoileanna atá luaite cheana! Bhí fuinneamh agus spraoi i measc na ngrúpaí uile, rud a chuir an lucht féachana ar a gcosa agus a chuir deireadh spleodrach leis an lá. 

Is iad Corey Hanna, Gael Linn, agus Barry Ó Síochrú a chuir an seó i láthair i rith an lae sa bpríomhamharclann agus bhí Kathryn Ní Mhaoláin, Gael Linn, ina bean an tí sa ‘Space’. 

 

Ar an bpainéal moltóireachta bhíNiamh de Búrca, Edel Ní Churraoin, Seán Ó hÉanaigh, Pádraig Jack Ó Flatharta agus Pax Ó Faoláin i mbun moltóireachta. Thug siad ardmholadh do phobal óg na Gaeilge as a gcruthaitheacht agus an mhisneach a bhí léirithe acu:

NA BUAITEOIRÍ

Slua-amhránaíocht

An Chéad Áit: 

‘Blaisín’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

 An Dara hÁit: 

‘Sárú’, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach

 

 RinceCruthaitheach: Grúpaí – Sóisear 

An Chéad Áit: 

‘Keeley & Grace’, Gael-Choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh

An Dara hÁit: 

‘Spraíonna’, Gairmscoil Chú Uladh, Leifear

 

RinceCruthaitheach: Grúpaí – Sinsear 

An Chéad Áit: 

‘Bop gan Stop’, Gairmscoil Chú Uladh, Leifear

An Dara hÁit: 

‘Le Chéile’, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis

 

AmhránaíochtAonair sa stíl Pop/Rac/Rap, le Tionlacan Ó Fhuaimrian Taca–Sóisear 

An Chéad Áit: 

Muireann Ní hUaithne, Coláiste Pobail Ráth Chairn

An Dara hÁit: 

Eibhlín Ní Mháirtín, Gaelcholáiste Mhuire A.G.

 

AmhránaíochtAonair sa stí Pop/Rac/Rap, le Tionlacan Ó Fhuaimrian Taca–Sinsear 

An Chéad Áit: 

Caoimhe Ní hUaithne, Coláiste Pobail Ráth Chairn

An Dara hÁit: 

Niamh Ní Uilcín, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola

 

AmhránaíochtAonair sa stíl Pop/Rac/Rap, le féintionlacan– Sóisear 

An Chéad Áit: 

Kate Ní Mhainnín, Scoil Mhuire, Béal Átha an Ghaotharaidh 

An Dara hÁit: 

Bláithín Ní hÓgáin, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

 

AmhránaíochtAonair sa stíl Pop/Rac/Rap, le féintionlacan – Sinsear 

An Chéad Áit: 

Eoin Ó Fearraigh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair

An Dara hÁit: 

Aoibhinn Ní Chraoibhinn, Coláiste Oiriall Muineachán

 

CeolUirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol – Sóisear 

An Chéad Áit: 

Joe Ó Gallachóir, Gael-Choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh

An Dara hÁit: 

Brian Mac Aoidh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair

 

CeolUirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol – Sinsear 

An Chéad Áit: 

Oscar Ó Doibhlin, Gaelcholáiste Phort Láirge

An Dara hÁit: 

Damien Mac an Oirchinn, Coláiste na Carraige 

 

GrúpaAmhránaíochta sa stíl Pop/Rac/Rap, le féintionlacan – Sóisear 

An Chéad Áit: 

‘Fuadar’, Scoil Mhuire, Béal Átha ‘n Ghaotharaidh

 

An Dara hÁit: 

‘Splanc’, Pobalscoil Ghaoth Dobhair

 

GrúpaAmhránaíochta sa stíl Pop/Rac/Rap, le féintionlacan – Sóisear 

An Chéad Áit: 

‘Moonlight Eclipse’, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha ‘n Rí

 

An Dara hÁit: 

‘Na Maológa’, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach

 

Gradam SCLÉIP

(don mhír/taispeántas is fearr ag Craobh Scléip 2024)

‘Eoin Ó Fearraigh’, Pobalscoil Ghaoth Dobhair

 

Gradam NÓS

(don amhrán nua-chumthais fearr ag Craobh Scléip 2024)

‘Na Tonnta’, Coláiste Eoin, Stigh Lorgáin 


Bhí an-áthas ar Gael Linn go raibh foireann Molscéal TG4 i láthair ar an lá ag déanamh craoladh beo ar chomórtais an lae ar leathanach Facebook Molscéal. Tá naisc thíos de na craoltaí beo atá ar leathanach YouTubeGael Linn. 

Thar ceann Gael Linn, mhol Tomás Ó Cadhla, Bainisteoir Roinn na Scéimeanna, na múinteoirí díograiseacha a spreag na scoláirí le bheith páirteach sna comórtais éagsúla agus dúirt sé go raibh Gael Linn an-sásta leis an ardchaighdeán den chomórtas sna réamhbhabhtaí agus sa gCraobh á bhuíochas as an méid oibre agus ullmhúcháin a chuireann siad isteach sna léirithe a bhíonn acu. Is léir go mbíonn a gcroí agus a n-anam sna taispeántais! Ghlac sé buíochas freisin le Foras na Gaeilge as ucht a dtacaíocht leanúnach don chomórtas.

 

Is féidir breathnú siar ar Craobh Scléip 2024 anseo: 

·       Príomhamharclann (MAIDIN): https://youtube.com/live/YFgm5JXfN_o?feature=share

·       ‘The Space’ (MAIDIN: https://youtube.com/live/tsQdlVmAfy4?feature=share

·       Priomhamharclann (TRÁTHNÓNA): https://www.youtube.com/live/zKwcmoreOCg?si=8w6Zwj2hEZQtuNYF

 

CRÍOCH

Tuilleadh eolais:

Mairéad Ní Neachtain, 087 3593957 / maireadn@gael-linn.ie