Céadaoin, 03 Aibreán 2024

Tar ag obair linn in Roinn na Scéimeanna!

Tar ag obair linn in Roinn na Scéimeanna!
Folúntas - Oifigeach Feidhmiúcháin

Feidhmeannach, Gael Linn

Próifíl an Phoist:

Beidh an tOifigeach Feidhmiúcháin freagrach go príomha as eagrú scéimeanna oideachasúla Gael Linn i gcomhar leis an mBainisteoir.

Cáilíochtaí Riachtanacha:

-      Líofacht Gaeilge agus Béarla idir labhairt agus scríobh
-      Eolas agus tuiscint ar earnáil na Gaeilge
-      Ardscileanna ríomhaireachta agus taithí ar na meáin sóisialta
-      Cumas obair as a stuaim féin agus obair mar bhall d’fhoireann
-      Scileanna agus taithí bainistithe tionscadail 
-      Ardscileanna cumarsáide
-      Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr

Critéir inmhianaithe

- Dearcadh dearfach
- Duine réiteach-dhírithe
- Duine solúbtha 
- Meon an fháis

I measc na bhfreagrachtaí, tá:

-Réamhphleanáil agus gach socrú a dhéanamh ar imeachtaí de chuid Gael Linn ar nós babhtaí díospóireachta, réamhbhabhtaí agus Craobh Scléip, Féilte Peile do bhunscoileanna, féilte Coirm, imeachtaí don 3ú leibhéal srl.
-Bheith gníomhach agus éifeachtach ar na meáin shóisialta agus ar shuíomh gréasáin Gael Linn
-Tacú le scéimeanna eile Gael Linn 

Spriocdháta le haghaidh iontrála:  19 Aibreán 2024

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Bíonn taisteal i gceist leis an ról seo chun imeachtaí a chur ar siúl in ionaid éagsúla timpeall na tíre
Cuirtear CV agus litir chumhdaigh chuig Mairéad Ní Thiománaigh maireadt@gael-linn.ie

Tá an ról seo urraithe ag Foras na Gaeilge