Aoine, 17 Bealtaine 2024

Scéal Réabhlóideach Cheoltóirí Chualann i Leabhar Nua Mercier Press

Scéal Réabhlóideach Cheoltóirí Chualann i Leabhar Nua Mercier Press

(English Language Version below)

Tá Gael Linn ag eagrú ócáid lainseála do leabharnua Pheadar Uí Riada ar Cheoltóirí Chualann in Eaglais Úinitéireach Bhaile Átha Cliath. Ba in íoslach na heaglaise íocónaí seo a reáchtáil Gael Linn Amharclannan Damer ó 1955 go 1976.

Is féidir leat léargas a fháil ar stair shaibhir agus ar thionchar buan Cheoltóirí Chualann sa leabhar nua inspioráideach seo. Fiosraíonn Ceoltóirí Chualann, The Band that Changed the Course of Irish Music, an dóigh ar spreag an grúpa clúiteach seo athbheochan sa cheol traidisiúnta. Tá a gcuid taifeadtaí ar lipéad Gael Linn.

Scríobhann Peadar le tuiscint dhomhain, ag tarraingt ar chuntais phearsanta ó Éamon de Buitléar, Michael Tubridy, agus scéalta ó Sheán Ó Sé. Tugann an leabhar léargas ó dhaoine a bhí páirteach ag an am ar phróisis chruthaitheacha Sheáin Uí Riada agus ar stíl nuálach an bhanna seo a mheasc séiseanna clasaiceacha le cóiriú casta chun an traidisiún a réabhlóidiú.

D’fhás ceol traidisiúnta na hÉireann as a bheith ag dul i léig go léiriú beoga ar chultúr uathúil ar fud na cruinne inniu. Ní cuntas stairiúil amháin atá sa leabhar seo ach insint bhríomhar fosta ar an chaoi ar tháinig an traidisiún chun cinn. Tosaíonn an scéal i bhfad siar ag tús aistear ealaíne an bhanna ag clúdach a seisiúin cleachtaidh, taifeadtaí, agus léirithe. San áireamh freisin tá liostaí mionsonraithe dá bpíosaí ceoil agus 400 bunscór le Seán Ó Riada féin.

Tá Ceoltóirí Chualann, The Band that Changed the Course of Irish Music riachtanach do cheoltóirí, an lucht acadúil, agus aon duine ar spéis leo oidhreacht cheoil na hÉireann. Seo do sheans níos mó a fháil amach faoi scéalta an cheoil agus faoi na hoirfidigh seo a d’athraigh saol cultúrtha na hÉireann.

Tá sé ar fáil anois ag gach príomhshiopa leabhar agus ar líne aghttps://www.omahonys.ie

Is féidir taifeadtaí Cheoltóirí Chualann agus Sheáin Uí Riada a cheannach ó Ghael Linn ag www.gael-linn.ie agus iad a shruthú nó a íoslódáil óna hardáin dhigiteacha.

Beidh an ócáid seolta ar siúl Déardaoin 30 Bealtaine ar 6.00 i.n. le ceol agus léirithe ó aoichainteoirí agus oirfidigh a bhfuil léargais eisceachtúla le roinnt acu. Ní féidir ach ledaoine a dhéanann RSVP freastal ar an ócáid agus áiteanna tugtha ar bhonn na ndaoine is túisce a thagann ar ais le RSVP: eolas@gael-linn.ie


Revolutionary Story of Ceoltóirí Chualann in a New Book

(Mercier Press)

Gael Linn will host a launch of Peadar Ó Riada’s new book on Ceoltóirí Chualann in The Dublin Unitarian Church. In the basementof this iconic church Gael Linn ran the Damer Theatre from 1955to 1976.

You can dive into the rich history and lasting impact of Ceoltóirí Chualann with this exciting new book by Ó Riada. Ceoltóirí Chualann, The Band that Changed the Course of Irish Music explores how this iconic group sparked a resurgence in traditional Irish music. Their groundbreaking recordings were on the Gael Linn label.

Peadar writes with deep understanding, drawing on personal accounts from Éamon de Buitléar, Michael Tubridy, and stories from Seán Ó Sé. The book offers an insider’s view into Seán Ó Riada’s creative processes and the band's innovative style that blended classic melodies with complex arrangements to revolutionize the tradition. Traditional music in Ireland emerged from being on the wane to being the vibrant expression of culture it is today across the globe. This book is not just a historical account but also a lively story of how the tradition realigned. It reaches far back to the beginning of the band's artistic journey covering their practice sessions, recordings, and performances. Also included are detailed listings of their music pieces and 400 original scores by Seán Ó Riada.

Ceoltóirí Chualann, The Band that Changed the Course of Irish Music is essential for musicians, academics, and anyone who loves Irish musical heritage. This is your chance to discover the tales of the music and the artists who transformed Ireland’s cultural scene.

Now available at all major retailers and online https://www.omahonys.ie 

Ceoltóirí Chualann and Seán Ó Riada recordings can be bought from Gael Linn www.gael-linn.ie and streamed or downloaded from the main digital platforms.

The launch event takes place on Thursday 30th May at 6.00 p.m. with music and presentations from guest speakers and performers with exceptional insights to share. Only those who RSVP: eolas@gael-linn.ie can attend with places allocated on a first-come first-served basis.