Satharn, 01 Meitheamh 2024

Ceoltóirí Chualann The Band That Changed The Course Of Irish Music, le Peadar Ó Riada seolta in Eaglais Úinitéireach Bhaile Átha Cliath.

Ceoltóirí Chualann The Band That Changed The Course Of Irish Music, le Peadar Ó Riada seolta in Eaglais Úinitéireach Bhaile Átha Cliath.
(English Language Version below)

Gael Linn a d’eagraigh ócáid lainseála do leabhar nua Pheadar Uí Riada ar Cheoltóirí Chualann in Eaglais Úinitéireach Bhaile Átha Cliath. Ba in íoslach na heaglaise íocónaí seo a reáchtáil Gael Linn Amharclann an Damer ó 1955 go 1976. Sorcha Ní Riada a bhí ina compère don oíche, agus bhí ceol, amhráin agus cuimhní cinn ó Pheadar Ó Riada, Seán Ó Sé, Michael Tubridy. Thug Peter Browne caint bhreá ar fhorbairt an cheoil thraidisiúnta ó lár an chéid seo chuaigh thart le Seán Ó Riada agus Ceoltóirí Chualann ag croílár na forbartha céanna. Bhí sé an-speisialta go raibh gaolta le cuid de bhaill Cheoltóirí Chualann mar aon le hiarbhaill d’fhoireann Gael Linn agus a muintir i láthair don ócáid. Hoggis Figgis a dhíol na leabhair agus Karina McNally a labhair ar son Mercier Press.
Is féidir eolas cruinn ar stair shaibhir agus ar thionchar buan Cheoltóirí Chualann a fháil sa leabhar nua inspioráideach seo. Fiosraíonn Ceoltóirí Chualann, The Band that Changed the Course of Irish Music, an dóigh ar spreag an grúpa clúiteach seo athbheochan sa cheol traidisiúnta. Tá a gcuid taifeadtaí ar lipéad Gael Linn.
Scríobhann Peadar Ó Riada le tuiscint dhomhain, ag tarraingt ar chuntais phearsanta ó Éamon de Buitléar, Michael Tubridy, agus scéalta ó Sheán Ó Sé. Tugann an leabhar léargas ó dhaoine a bhí páirteach ag an am ar phróisis chruthaitheacha Sheáin Uí Riada agus ar stíl nuálach an bhanna seo a mheasc séiseanna clasaiceacha le cóiriú casta chun an traidisiún a réabhlóidiú.
D’athraigh ceol traidisiúnta na hÉireann ó a bheith ag dul i léig go léiriú beoga ar chultúr uathúil ar fud na cruinne inniu. Ní cuntas stairiúil amháin atá sa leabhar seo ach insint bhríomhar fosta ar an chaoi ar tháinig an traidisiún chun cinn. Tosaíonn an scéal i bhfad siar ag tús aistear ealaíne an bhanna ag clúdach a seisiúin cleachtaidh, taifeadtaí, agus léirithe. San áireamh freisin tá liostaí mionsonraithe dá bpíosaí ceoil agus 400 bunscór le Seán Ó Riada féin.
Tá Ceoltóirí Chualann, The Band that Changed the Course of Irish Music riachtanach do cheoltóirí, an lucht acadúil, agus aon duine ar spéis leo oidhreacht cheoil na hÉireann. Seo do sheans níos mó a fháil amach faoi scéalta an cheoil agus faoi na hoirfidigh seo a d’athraigh saol cultúrtha na hÉireann.
Tá sé ar fáil anois ag gach príomhshiopa leabhar agus ar líne ag https://www.omahonys.ie
Is féidir taifeadtaí Cheoltóirí Chualann agus Sheáin Uí Riada a cheannach ó Ghael Linn ag www.gael-linn.ie agus iad a shruthú nó a íoslódáil óna hardáin dhigiteacha.


Ceoltoirí Chualann: The Band That Changed The Course Of Irish Music, by Peadar Ó Riada Launched in Dublin’s Unitarian Church
(Mercier Press)
Gael Linn hosted a launch of Peadar Ó Riada’s new book on Ceoltóirí Chualann in The Dublin Unitarian Church. It was in the basementof this iconic church that Gael Linn ran the Damer Theatre from 1955 to 1976.
Sorcha Ní Riada was compère for the evening with music, song and memories flowing from Peadar Ó Riada, Seán Ó Sé and Michael Tubridy. Special guest speaker was Peter Browne who described the growth of Irish traditional music in the middle of the last century with Seán Ó Riada and Ceoltóirí Cualann to the fore of this development. It was special that family members of a number of band members were present for the event as well as former Gael Linn staff and their relations. Hoggis Figgis sold the books and Karina McNally spoke on behalf of Mercier Press.
You can dive into the rich history and lasting impact of Ceoltóirí Chualann with this important new book by Ó Riada. Ceoltóirí Chualann, The Band That Changed The Course Of Irish Music explores how this iconic group sparked a resurgence in traditional Irish music. Their groundbreaking recordings were on the Gael Linn label.
Peadar writes with deep understanding, drawing on personal accounts from Éamon de Buitléar, Michael Tubridy, and stories from Seán Ó Sé. The book offers an insider’s view into Seán Ó Riada’s creative processes and the band's innovative style that blended classic melodies with complex arrangements to revolutionize the tradition. Traditional music in Ireland emerged from being on the wane to being the vibrant expression of culture it is today across the globe. This book is not just a historical account but also a lively story of how the tradition realigned. It reaches far back to the beginning of the band's artistic journey covering their practice sessions, recordings, and performances. Also included are detailed listings of their music pieces and 400 original scores by Seán Ó Riada.
Ceoltóirí Chualann, The Band That Changed The Course Of Irish Music is essential for musicians, academics, and anyone who loves Irish musical heritage. This is your chance to discover the tales of the music and the artists who transformed Ireland’s cultural scene.
Now available at all major retailers and online https://www.omahonys.ie 
Ceoltóirí Chualann and Seán Ó Riada recordings can be bought from Gael Linn www.gael-linn.ie and streamed or downloaded from the main digital platforms.