Aoine, 21 Meitheamh 2024

Comhbhrón ó Gael Linn agus Pádraig Ó Baoighill imithe ar shlí na fírinne

Comhbhrón ó Gael Linn agus Pádraig Ó Baoighill imithe ar shlí na fírinne

Is méala mór do Bhord agus d’fhoireann Gael Linn bás Phadraig Uí Bhaoighill. Ba mhaith linn comhbhrón ó chroí a chur in iúl dá chlann agus dá chairde ag an am brónach seo. 
 
Thosaigh Pádraig, nó Padaí Gael Linn mar ab fhearr aithne air, ag obair leis an eagraíocht nua-bhunaithe i mBaile Átha Cliath i Mí na Bealtaine 1953.  I nDeireadh Fómhair 1954 ceapadh mar Bhainisteoir i gCúige Uladh leis na linnte peile a eagrú ar fud an chúige.  
Chaith sé sé bliana déag ag obair as an oifig réigiúnach ó thuaidh ar Shráid na nGall, Ard Mhacha. Chothaigh sé páirtnéireachtaí láidre leis na heagrais chultúrtha ó thuaidh: Cumann Lúthchleas Gael, Comhaltas Uladh, Cumann na Rincí Gaelacha, Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus mórán cumann eile. 
 
D’fhoireann Gael Linn i gCúige Uladh agus don phobal ó thuaidh a thug tacaíocht do Gael Linn thar na blianta a thíolaic Pádraig Ó Baoighill a leabhar, Gael Linn i gCúige Uladh: Slis den Saol - 1953 - 1970, nuair a foilsíodh é i Mí Lúnasa 2022.
Dúirt Wayne Mac Feilimí, Cathaoirleach Gael Linn, 'Beidh cumha mór i ndiaidh Phádraig agus é imithe ar shlí na fírinne. Chuir sé comaoin mhór orainn mar oibrí díograiseach agus mar bhall de Chuideachta Náisiúnta Gael Linn agus de ghrúpa Uladh fosta ó chuaigh sé ar scor sa bhliain 1990. Bhí ról lárnach aige i bhforbairt na heagraíochta ó na laethanta luaithe go dtí ar na mallaibh. Cuireann muid comhbhrón ó chroí in iúl dá theaghlach agus dá chairde. Go dtuga Dia sólás dóibh. Tá muid go léir faoi bhrón go mór. Tá Laoch ar lár. Suaimhneas síoraí dá anam uasal.'
 
Dúirt Réamonn Ó Ciaráin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, ‘Bhí gean, meas agus urraim ar Phádraig ag gach duine san eagraíocht. Sna blianta fada sin, shaothraigh sé go stuama dícheallach le Gael Linn agus leis an Ghaeilge a chur chun cinn.  B’fhánach an mhaise dúinn iarracht a dhéanamh an chomaoin mhór a chuir sé orainn a chur i bhfocail. Chuidigh a chumas agus a thiomantas leis an eagraíocht a fhorbairt agus a choinneáil ar bhealach a leasa. D’fhág sé stór mór staire, scéalta agus seanchais i nGaeilge bhinn dhúchais do na glúnta atá ag teacht ina dhiaidh. Beidh uaigneas ina dhiaidh.
 
Bhronn Ollscoil Uladh Dochtúireacht Oinigh ar Phádraig as a shaothar ar son na Gaeilge mar údar agus mar ghníomhaí Gael Linn sa bhliain 2005.

Tá caidreamh fada ag Gael Linn le Muintir Uí Bhaoighill agus cuireann gach duine ó Gael Linn ár gcomhbhrón in iúl do mhuintir Phádraig agus muid ag dúil go bhfaighidh siad sólás as an ardmheas agus as an ghrá fhorleathan a bhí ar Phádraig.

 
Suaimheas síoraí dá anam uasal.