Dréimire

Clúdach Dréimire
Foilsítear Dréimire i 6 chaibidil ó Dheireadh Fómhair go hAibreán. 

Is in aghaidh na míosa a dhéantar gach caibidil a chur i gcló agus an t-ábhar a thaifeadadh. 

Dá bhrí sin, bíonn an t-ábhar i gcónaí úr agus suas chun dáta.

I ngach caibidil, beidh:

  • Píosaí Sainscríofa don Léamhthuiscint (cúrsaí idirnáisiúnta, oideachas, ceol, spórt srl.)
  • Freagraí Samplacha don Chúrsa Litríochta - Gearrscéalta, Filíocht, Drámaí srl)
  • Nótaí & Cleachtaí Gramadaí
  • Ceapadóireacht - aistí, ailt, díospóireacht, óráidí
  • Ábhar breise don rang ar an leathanach ranga
  • Nótaí iomlán ar gach Sraith Pictiúr 
  • MP3 & script le hábhar don Chlustuiscint 

Cláraigh linn ag an nasc seo a leanas:
€19 an dalta  (15 chóip an t-íosmhéid)

Cód: DREIMIREWEB

Is leabhar é DRÉIMIRE don Ardteistiméireacht, Ardleibhéal.