Dréimire

Clúdach Dréimire
Foilsítear Dréimire i 6 chaibidil ó Dheireadh Fómhair go hAibreán. Is in aghaidh na míosa a dhéantar gach caibidil a chur i gcló agus an t-ábhar a thaifeadadh. Dá bhrí sin, bíonn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.

I ngach caibidil beidh

  • píosaí sainscríofa ar chúrsaí reatha, e.g., cúrsaí na tíre agus cúrsaí idirnáisiúnta, oideachas, sainspéiseanna na hóige – ceol, spórt etc.
  • ailt oiriúnacha agus ceisteanna léamhthuisceana leo
  • nótaí agus cleachtaí gramadaí
  • ailt ar an gcúrsa ainmnithe litríochta
  • CD (saor in aisce) agus script do gach rang agus ceisteanna cluastuisceana i gcló sa chaibidil.
Más mian leat cóip shamplach de chaibidil a fheiceáil, níl le déanamh agat ach í a lorg.

Cód: DREIMIREWEB

Is leabhar é DRÉIMIRE don Ardteistiméireacht, Ardleibhéal.