Dréimire

Clúdach Dréimire
Foilsítear Dréimire i 6 chaibidil ó Dheireadh Fómhair go hAibreán. 

Is in aghaidh na míosa a dhéantar gach caibidil a chur i gcló agus an t-ábhar a thaifeadadh. 

Dá bhrí sin, bíonn an t-ábhar i gcónaí úr agus suas chun dáta.

I ngach caibidil beidh

  • píosaí sainscríofa ar chúrsaí reatha, cúrsaí na tíre, cúrsaí idirnáisiúnta, oideachas, sainspéiseanna na hóige – ceol, spórt srl.
  • Tugtar eolas, foclóir nua-aimseartha, agus tuarimíocht ar na gnéithe éagsúla den chúrsa.
  • ailt oiriúnacha agus ceisteanna léamhthuisceana leo
  • nótaí agus cleachtaí gramadaí
  • Ábhar breise don rang ar an leathanach ranga
  • ailt ar an gcúrsa ainmnithe litríochta
  • Nótaí iomlán ar gach Sraith Pictiúr 
  • CD (saor in aisce) agus script do gach rang agus ceisteanna cluastuisceana i gcló sa chaibidil.

Cláraigh linn ag an nasc seo a leanas:

Cód: DREIMIREWEB

Is leabhar é DRÉIMIRE don Ardteistiméireacht, Ardleibhéal.