Fáilte chuig Gael Linn

Bunaíodh Gael Linn i 1953 ar mhaithe le fiontair úra a chur chun cinn chun leasa na Gaeilge. Leanann an comhlacht leis an bhfealsúnacht fiontraíochta a chur chun cinn tríd an réimse leathan d’imeachtaí a dtugann foireann Gael Linn fúthu ó bhliain go bliain.

Is í príomhaidhm na heagraíochta ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur chun cinn ar fud na hÉireann i réimsí polasaí agus pobail, mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. Cuimsíonn gníomhchlár Gael Linn trí phríomhréimse; an réimse oideachais, gníomhaíochtaí chun tácú le húsáid na Gaeilge agus réimse gnó na heagraíochta. 

 

Eolas:
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 Tel: 01.6751200 Rphost: eolas@gael-linn.ie
Gael Linn, 20 Bóthar na hEaglaise, Ard Mhacha BT61 7Qz Tel: 048 37522162 Rphost: info@gael-linn.net

Gael-Linn Teo.,cláraithe i mBaile Átha Cliath,uimhir 19892. Oifig chláraithe: 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.

 

 

 

 

 

 

Nuacht