Tá Gael Linn gníomhach le blianta fada ag cur deiseanna ar fáil do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid ar bhealaí praiticiúla taitneamhacha. Bhí agus tá gníomhchlár eicléichteach ag an eagraíocht le freastal ar raon leathan spéiseanna an aosa óig. Leagtar amach agus eagraítear na himeachtaí éagsúla in oiriúint do riachtanais a lucht páirtíochta agus i gcúinsí ár n-achmhannaí.  Tá liosta de na Scéimeanna éagsúla thuas agus iad roinnte de réir na haoisghrúpaí éagsúla.  Eagraítear formhór na scéimeanna seo le cabhair airgid ó Fhoras na Gaeilge.

Gaelbhratach

Bainisteoir Gaelbhratach
Mairéad Ní Thiománaigh maireadt@gael-linn.ie
Leas Bhainisteoir Gaelbhratach / Dara Leibhéal
Edel Ní Bhraonáin edel@gael-linn.ie
Bunleibhéal
Deirdre Nic Gabhann deirdre@gael-linn.ie
Oifigeach Eagrúcháin
Eoin O'Hare eoinh@gael-linn.ie

Foireann Roinn Na Scéimeanna

Feidhmeannach Sinsearach/Bainisteoir
Tomás Ó Cadhla tomasrua@gael-linn.ie
Feidhmeannach
Mairéad Ní Neachtain maireadn@gael-linn.ie
Feidhmeannach
Lauren Ní Mhaoileanaigh lauren@gael-linn.ie

Oifig Ard Mhacha

Oifigeach Polasaí Oideachais
Séamas Mac Eochaidh seamas@gael-linn.ie
Feidhmeannach
Póilín Uí Cheannabháin poilin@gael-linn.ie
Feidhmeannach
Meghan Mhic Thiarnáin meghan@gael-linn.ie

Eolas

Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, DO2 H797
Gael Linn, 20 Bóthar na hEaglaise, Ard Mhacha BT61 7Qz