Tá Gael Linn gníomhach le blianta fada ag cur deiseanna ar fáil do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid ar bhealaí praiticiúla taitneamhacha. Bhí agus tá gníomhchlár eicléichteach ag an eagraíocht le freastal ar raon leathan spéiseanna an aosa óig. Leagtar amach agus eagraítear na himeachtaí éagsúla in oiriúint do riachtanais a lucht páirtíochta agus i gcúinsí ár n-achmhannaí.  Tá scéimeanna eile againn atá dírithe ar lucht tríú leibhéal agus ar dhaoine fásta. Tá liosta de na Scéimeanna éagsúla ar dheis agus iad roinnte de réir na haoisghrúpaí éagsúla.  Eagraítear formhór na scéimeanna seo le cabhair airgid ó Fhoras na Gaeilge.

Gaelbhratach

Bunleibheál
Mairéad Ní Thiománaigh maireadt@gael-linn.ie
Dara Leibhéal
Edel Ní Bhraonáin edel@gael-linn.ie

Foireann Roinn Na Scéimeanna

Feidhmeannach Sinsearach
Seán Ó Ceallaigh seanc@gael-linn.ie
Feidhmeannach
Niamh de Búrca niamh@gael-linn.ie
Feidhmeannach
Tomás Ó Cadhla tomasrua@gael-linn.ie
Oifigeach Eagrúcháin
Nigel Govan nigel@gael-linn.ie

Oifig Ard Mhacha

Feidhmeannach Sinsearach
Réamonn Ó Ciaráin reamonn@gael-linn.ie
Feidhmeannach
Póilín Uí Cheannabháin poilin@gael-linn.ie
Feidhmeannach
Meghan Mhic Thiarnáin meghan@gael-linn.ie

Eolas

Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, DO2 H797
Gael Linn, 20 Bóthar na hEaglaise, Ard Mhacha BT61 7Qz