Faoi Gael Linn

Fondúireacht neamhpholaitiúil, neamhrialtasach is ea Gael Linn, a bunaíodh sa bhliain 1953. An phríomhaidhm aici ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur cinn ar fud Éireann uile mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. Tá oifigí Gael Linn lonnaithe I mBaile Átha Cliath agus in Ard Mhacha.

 

Bord Stiúrtha Gael Linn: Pádhraic Ó Ciardha (Cathaoirleach), Micheál Ó Conghaile, Máirín Uí Fhearraigh, Wayne Mac Feilimí, Peadar Ó Lamhna agus Caoimhín Ó Peatáin.


Ceanneagraíocht
Sa bhliain 2014, aithníodh Gael Linn ar cheann den sé cheanneagraíocht a bheadh le bunmhaoiniú ag Foras na Gaeilge. Mar cheanneagraíocht, ‘siad seo roinnt de na feidhmeanna atá leagtha orainn:

· Oideachas in Earnáil an Bhéarla- taighde agus áiteamh i leith theagasc na Gaeilge, tacaíocht do mhúinteoirí agus soláthar áiseanna.
· Oideachas d’Aosaigh-soláthar agus éileamh ar ranganna agus áiseanna a chur chun cinn.
· Deiseanna Úsáide do Dhaltaí Scoile-

 

       - Gaelbhratach a fhorbairt
       - gréasáin úsáide Gaeilge scoil-bhunaithe a bhunú agus a bhuanú

       - sraith d’imeachtaí seach-churaclaim a éascú agus a chomhordú


Tá tacaíocht ar fáil d'obair Gael Linn ón fhoireann agus ó shaineolaithe airgeadais, rialachas corporáideach, teicneolaíocht faisnéise, pearsanra, abhcóideacht agus cistíocht.


RCN: 20008888