Splanc

clúdach Splanc déagóirí  damhsa pic1
Foilsítear Splanc don Idirbhliain i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma. Mar sin bíonn an t-ábhar i gcónaí úr agus reatha.

Splanc
Bainfidh an t-ábhar go dlúth le saol agus le spéiseanna daoine óga

  • ailt bheoga ghonta
  • cleachtaí cainte
  • cleachtaí gramadaí, trialacha léamhthuisceana agus ceapadóireacht
  • dánta, amhráin agus sleachta próis liteartha
  • CD (saor do gach rang) le hábhar don chluastuiscint agus don bhéaltriail

Cód: SPLANCWEB

Foilseachán dírithe ar an Idirbhliain