Splanc

clúdach Splanc déagóirí  damhsa pic1
Foilsítear Splanc don Idirbhliain i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma. Mar sin bíonn an t-ábhar i gcónaí úr agus reatha.

A bhuí le deontas bronnta ar Gael Linn ó COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta), beidh Splanc foilsithe ar líne amháin in 2023-2024.   Beidh Splanc ar fáil saor in aisce. 

Ní gá foirm ordaithe a líonadh isteach.

Uaslódálfar gach caibidil ar shuíomh gréasáin Splanc anseo

Bainfidh an t-ábhar go dlúth le saol agus le spéiseanna daoine óga

  • ailt bheoga ghonta
  • cleachtaí cainte
  • cleachtaí gramadaí, trialacha léamhthuisceana agus ceapadóireacht
  • dánta, amhráin agus sleachta próis liteartha
  • Scéal grafach foilsithe ina 3 chuid.  Cuid amháin le gach caibidil
  • MP3 le hábhar don Chluastuiscint 

Cód: SPLANCWEB

Foilseachán dírithe ar an Idirbhliain