Staighre

clúdach Staighre
Foilsítear Staighre i 6 chaibidil ó Dheireadh Fómhair go hAibreán. 

Is in aghaidh na míosa a dhéantar gach caibidil a chur i gcló agus an t-ábhar a thaifeadadh. 

Dá bhrí sin, bíonn an t-ábhar i gcónaí úr agus suas chun dáta.

I ngach caibidil beidh

  • píosaí sainscríofa ar chúrsaí reatha, ar shainspéiseanna na hóige – ceol, spórt, scannáin etc.
  • ailt oiriúnacha agus ceisteanna léamhthuisceana leo
  • dánta / píosaí próis le ceisteanna 
  • cleachtaí gramadaí agus cainte mar aon le meascán de litreacha agus nótaí, de scéalta, de dhíospóireachtaí etc
  • CD (saor in aisce) agus script do gach rang agus ceisteanna cluastuisceana i gcló sa chaibidil.

Cláraigh linn ag an nasc seo a leanas:

Cód: STAIGHREWEB

Foilseachán dírithe ar an Teastas Sóisearach Ardleibhéal