Staighre

clúdach Staighre
Foilsítear Staighre i 6 chaibidil ó Dheireadh Fómhair go hAibreán. 

Is in aghaidh na míosa a dhéantar gach caibidil a chur i gcló agus an t-ábhar a thaifeadadh. 

Dá bhrí sin, bíonn an t-ábhar i gcónaí úr agus suas chun dáta.

I ngach caibidil beidh

  • Ailt & Aistí ar chúrsaí reatha, ar shainspéiseanna na hóige – ceol, spórt, scannáin srl.
  • Freagraí Samplacha don Chúrsa Litríochta
  • Nótaí & Cleachtaí Gramadaí agus Cainte
  • Ceapadóireacht - Óráidí, Blaganna, Ríomhphoist, aistí srl.
  • MP3 le hábhar don Chluastuiscint

Cláraigh linn ag an nasc seo a leanas:
€19 an dalta  (15 chóip an t-íosmhéid)

Cód: STAIGHREWEB

Foilseachán dírithe ar an Teastas Sóisearach Ardleibhéal