Céadaoin, 05 Iúil 2023

Deis do thuairim a roinnt ar Lipéad Ceoil Gael Linn

Deis do thuairim a roinnt ar Lipéad Ceoil Gael Linn

(English Translation Below)

 

Tá Gael Linn ag ceiliúradh 70 bliain ar thús cadhnaíochta i gcur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir i mbliana. Ó 1957 i leith tá catalóg chuimsitheach curtha le chéile ag an eagraíocht de cheol traidisiúnta, amhránaíocht agus roinnt taifead den fhocal labhartha fosta. Le níos mó ná 300 teideal, tá fíorluach an ábhair do-áirithe ó thaobh airgid nó cultúir de ach is cinnte go bhfuil sé ollmhór.

  

Síos fríd na blianta bhí caighdeán an ábhair a tháirgeadh Gael Linn ríthábhachtach i gcónaí. Tá go leor ealaíontóirí mór le rá foilsithe ar an lipéad clúiteach seo: Seán Ó Riada, Willie Clancy, Skara Brae, Tony MacMahon, Clannad, Nóirín Ní Riain, Macalla srl. Le blianta beaga anuas tá Gráinne Holland, Téada, IMLÉ, Sadhbh Rosenstock, Gatehouse agus ar na mallaibh Bláth na hÓige ó shraith TG4 liostáilte ar chatalóg shaibhir Gael Linn.

 

Leanann obair ar aghaidh leis an chatalóg fhairsing seo a thabhairt chuig lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta ar réimse leathan ardán digiteach. Tá sé ar intinn ag Gael Linn a chatalóg ar fad a chur ar fáil ar na hardáin seo in am trátha.

 

Ó thaobh an cheoil de tá lipéad Gael Linn ar cheann de scéalta rathúla na hÉireann. Is mian leis an eagraíocht leanúint ar aghaidh ag forbairt an lipéid íocónaigh seo.

 

Agus Gael Linn i mbun athbhreithnithe ar oibríochtaí a lipéid cheoil, ba mhaith leo do thuairim a fháil. Seol do thuairimí meáite ar conas ba mhaith leat lipéad Gael Linn a fhorbairt i mBéarla nó i nGaeilge roimh an 28 Iúil 2023 chuig: eolas@gael-linn.ie


Have your say on the Gael Linn Music Label

 

Gael Linn celebrates 70 years at the forefront of the promotion of the Irish language and culture this year. Since 1957 the organisation has built up a comprehensive catalogue of Irish traditional music, song and some spoken word. With over 300 titles, the true value of the material is incalculable either monetarily or culturally but it is certainly immense.

  

The quality of material produced by Gael Linn has always been paramount. Many leading artists have been published on this mainstay label: Seán Ó Riada, Willie Clancy, Skara Brae, Tony MacMahon, Clannad, Nóirín Ní Riain, Macalla etc. In recent years Gael Linn has enlisted some of the best artists from a variety of genres: Gráinne Holland, Téada, IMLÉ, Sadhbh Rosenstock, Gatehouse and most recently Bláth na hÓige from the TG4 series.

 

Work continues to bring this extensive catalogue to national and international audiences on a wide variety of digital platforms. It is Gael Linn’s intention to make all its catalogue available on such platforms in due course.

 

Musically the Gael Linn label remains one of Ireland’s great success stories. The organisation wishes to continue developing its iconic label. 

 

Gael Linn is in the process of carrying out a review of its music label operations and would like you to have your say. Please send your considered opinions about how you would like to see the Gael Linn label develop either in English or Irish before July 28th 2023 to eolas@gael-linn.ie